Εμπορικό - τραπεζικό δίκαιο

Η εταιρία μας προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλές για τη δημιουργία και την εφαρμογή αποτελεσματικών και ισχυρών εταιρικών δομών που θα ικανοποιούν όλες τις επιχειρηματικές, εμπορικές και επιχειρησιακές ανάγκες και θα συμμορφώνονται με τις εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη σύσταση, συγχώνευση, λύση και πτώχευση εταιρίας. Παρέχουμε υπηρεσίες: συμβουλευτική και συμβολή στη δημιουργία όλων των εταιρικών μορφών, εμπορικά σήματα με επιμέλεια όλης της διαδικασίας, πτωχευτική εξυγίανση εταιρίας κατ αρ. 99 Πτωχευτικού Κώδικα ή συλλογή, σύνταξη και επεξεργασία όλων των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών για όλες τις παραπάνω ενέργειες και παρακολούθηση όλων των απαραίτητων αιτήσεων. Επιπλέον, εστιάζουμε στον τρόπο προστασίας του κομιστή αξιόγραφου (επιταγής ή συναλλαγματικής). Ο νόμος, λόγω της ιδιαιτερότητας των αξιογράφων, παρέχει πολλές δυνατότητες προστασίας στον κομιστή τους. Συμβουλεύουμε για έκδοση διαταγών πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών, άσκηση ανακοπής και κατάθεση αιτήσεων αναστολής κατά Διαταγής Πληρωμής, και γενικά αγωγές κατά την ειδική διαδικασία εκδικάσεως διαφορών από πιστωτικούς τίτλους ή κατά την τακτική διαδικασία.  

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies