ΣΤΕ 2635/2018

Δικαστικοί υπάλληλοι. Δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας να κατανέμεται πάντοτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, καθ’ υπέρβαση των ορίων της αναλογικότητας και της ισότητας στην κατανομή των δημόσιων βαρών. Τα θεσπισθέντα με τους νόμους 3833/2010, 3845/2010 και 4024/2011 μισθολογικά μέτρα δεν παρίσταντο απρόσφορα και μη αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων με αυτά σκοπών. Η διάταξη της περ. 1 της υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, κατά το μέρος που καταργεί τα επιδόματα εορτών και αδείας, όσον αφορά ειδικώς τους δικαστικούς υπαλλήλους, αντίκειται στα άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος. Αντίθετη μειοψηφία. Παραπομπή του ζητήματος της αντισυνταγματικότητας στην Ολομέλεια του ΣτΕ. Η αναίρεση ασκήθηκε παραδεκτά, κατά το άρθρο 2 του ν. 3900/2010 (ζητείτο η αναίρεση της αριθ. 271/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου)

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies