ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) 431/2018

Δίκη-πιλότος. Μείωση των αποδοχών των ιατρών νοσοκομείων του ΕΣΥ. Οι διατάξεις της περιπτ. 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες θεσπίσθηκαν οι επίδικες μειώσεις, καθώς και οι διατάξεις της αποφάσεως οικ. 2/83408/022/2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες οι μειώσεις επιβλήθηκαν αναδρομικώς από 1.8.2012, αντίκεινται στο άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος και την απορρέουσα από αυτό αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεώς των ιατρών του ΕΣΥ, καθώς και προς τις αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη. Η πλημμέλεια αυτή δεν αίρεται από τη δυνατότητα συμμετοχής των ιατρών στην ολοήμερη λειτουργία των μονάδων του ΕΣΥ και της λήψεως αμοιβής για τις διενεργούμενες πέραν του τακτικού ωραρίου πράξεις. Αντίθετη μειοψηφία. Ακύρωση των μισθοδοτικών καταστάσεων των προσφευγόντων, με χρονικό σημείο επελεύσεως των αποτελεσμάτων της διαγνωσθείσης αντισυνταγματικότητας το χρόνο δημοσιεύσεως της παρούσης αποφάσεως. Δεκτή η προσφυγή. Η υπόθεση εισήχθη στην Ολομέλεια με το θεσμό της δίκης πιλότου κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies